Sådan kan du kontakte BørneTelefonen

Privatlivspolitik

Denne hjemmeside er beskyttet af dansk ophavsret. Indholdet af disse sider må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

Når det er nødvendigt, behandler Børns Vilkår personoplysninger om børn, voksne og fagpersoner. Børns Vilkår er dem, som har BørneTelefonen. Vi gør os umage for at beskytte oplysningerne, så man f.eks. kan være anonym bruger. Vi sletter alle oplysninger, når vi ikke skal bruge dem længere.

Hvis du ikke vil have, at vi behandler personoplysninger om dig, så ring eller skriv til os (se kontaktoplysninger nederst).

Børns Vilkår indsamler også oplysninger via cookies. Cookies er små stykker data om din brug af vores hjemmeside. Cookies indsamles for at gøre oplevelsen bedre på vores hjemmeside.

Cookies på børnetelefonen

Cookies er små stykker information om, hvad du gør på din computer. Det kan være om, hvad du klikker på eller hvilke videoer du ser. Det er for eksempel sådan, YouTube kan give dig forslag til nye videoer, der minder om det, du før har set. Mange ting på nettet virker ved hjælp af cookies. Nogle gange kan en side kun virke, hvis du siger ja til cookies. På BørneTelefonen bruger vi kun de cookies, som er nødvendige for, at vores side kan virke, medmindre du siger ok – fx til cookies fra YouTube. Du er stadig helt anonym.

Vi bruger de her funktionelle cookies:

 • En cookie som sørger for, at chatten holdes åben på mobilen + din plads i køen. Man kan ikke se, at den cookie kommer fra BørneTelefonen.
 • En cookie som sørger for, at spørgeskemaet fungerer. Dét spørgeskema vises, når du er færdig med en samtale med os (telefon, chat eller sms) og forsvinder, når browseren lukkes.

Når du bruger BørneTelefonen

Børns Vilkår tilbyder rådgivning til børn og unge via BørneTelefonen, hvor rådgivningen ydes både på telefon, sms, chat eller igennem vores Brevkasse og Børn Hjælper Børn-forum. Al rådgivning på BørneTelefonen er som udgangspunkt anonym, og du bestemmer selv, hvilke oplysninger, du deler med vores rådgivere. I nogle tilfælde vil det dog ikke være muligt at være anonym, og Børns Vilkår behandler således personoplysninger i forbindelse med støtte og rådgivning af børn og unge. Vores frivillige rådgivere sikrer sig altid, at vi har dit samtykke, inden du opgiver din anonymitet.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi kan i nogle tilfælde behandle følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger om dig, der kontakter BørneTelefonen via chat/sms eller telefon:

 • Information om besøgte sider
 • Hvor i landet IP-adressen kommer fra, når man besøger vores hjemmeside
 • Navn, alder, adresse og mobilnummer, oplysninger om familiemæssige og sociale forhold samt andre rent private forhold, som du fortæller os.
 • Hvilken hjælp, du ønsker af Børns Vilkår
 • Id-nr. for henvendelse pr. sms/chat
 • Skema nr. i registreringsskema

Almindelige personoplysninger om dig, der kontakter BørneTelefonen via Brevkassen:

 • Køn
 • Alder
 • Overskrift på og indhold i brev til Brevkassen
 • Emnekategori for brev til Brevkassen
 • Mobil nr. og e-mailadresse (valgfrie oplysninger, som du kan vælge at udfylde, hvis du ønsker at få besked pr. sms/e-mail om, at der nu er svar på dit brev)
 • ID-nummer på det modtagne brev

Almindelige personoplysninger om dig, der kontakter BørneTelefonen via Børn Hjælper Børn-forummet:

 • Køn
 • Alder
 • Evt. mobil nr. og e-mailadresse (valgfrie oplysninger, som du kan udfylde, hvis du ønsker at få besked pr. sms/e-mail om, at der nu er svar på dit brev)
 • ID-nummer på det modtagne brev
 • Oplysning om, hvem der skal svare på brevet? (en voksen/andre børn)
 • Overskrift på brevet
 • Selve beskrivelsen af brevet
 • Kategori/tema for brevet

Følsomme personoplysninger:

Vi kan behandle følsomme oplysninger afhængig af den konkrete situation, herunder f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, oplysninger om seksuelle forhold samt oplysninger om religiøs eller filosofisk overbevisning. I alle tilfælde er det dig, der bestemmer, hvilke oplysninger du deler med os.

Oplysninger om strafbare forhold:

Vi kan behandle oplysninger om strafbare forhold, samt oplysninger om overgreb og andre retsstridige forhold, som du er eller har været udsat for, herunder oplysninger om identiteten på den person, der angives som ansvarlig for handlingen eller handlingerne.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Yde støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge, der kontakter BørneTelefonen
 • Kommunikation til børn/unge, så de kan få besked om, når svar på deres brev er klar
 • Indirekte rådgivning til alle børn
 • Identifikation af det enkelte brev, så brev og modtager kobles sammen

Vi kan også anvende oplysningerne i anonymiseret form til:

 • Videnskabelige og statistiske undersøgelser og analyser af tematikker for henvendelsers art for at understøtte Børns Vilkårs samfundsgavnlige aktiviteter
 • Analyser af problemstillinger for børn og unge med henblik på at få indblik i børns perspektiv, myndighedssvigt, sagsbehandling og overholdelse af barnets rettigheder

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores behandling af følsomme personoplysninger kan være nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g), og denne behandling er baseret på Datatilsynets tilladelse til Børns Vilkår (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4)
 • Vores behandling kan være nødvendig for at kunne overholde vores retlige forpligtelse i henhold til bl.a. servicelovens § 154 om underretningspligt over for kommunen (databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Indsamling af følsomme personoplysninger sker som udgangspunkt med barnets eller den unges udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra a)
 • I nogle tilfælde kan vores behandling være nødvendig for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 9., stk. 2, litra f)
 • For så vidt angår oplysninger om strafbare forhold (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, når du kontakter os
 • Fra andre der på vegne af dig retter henvendelse til Børns Vilkår
 • Andre, der i barnets interesse, retter henvendelse til Børns Vilkår
 • Fra brugere af vores rådgivning, som oplyser om forhold, du er part i

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger. Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting af Børnetelefonens hjemmeside, udbydere af vores telefon-, chat- og sms-system, scrambler-udbyder
 • Offentlige myndigheder i tilfælde af en lovpligtig underretning til den kommune, som barnet/den unge tilhører, eller ved anmodning om aktindsigt hos en kommune

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Alle henvendelser til BørneTelefonen er som udgangspunkt anonyme eller som minimum pseudonymiserede, hvilket betyder, at Børns Vilkårs rådgivere ikke har adgang til evt. personoplysninger. For de tilfælde, der behandles personoplysninger, er der indsat en scrambler, der datavasker og sletter evt. personoplysninger, så henvendelsen anonymiseres. Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.

dine rettigheder – dine data!

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Alle rettighederne er beskrevet nedenfor.

Ret til oplysning

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og opbevarer og behandler om dig. Dette er for de forskellige kategorier af personer beskrevet i denne privatlivspolitik.

Indsigtsret

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at få at vide, til hvilke formål de er indsamlet.

Ret til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i en række tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte. Begrænsningen består så i, at vi kun må opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger – f.eks. i forhold til profilering.

 Ret til dataportabilitet

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail på gdpr@bornsvilkar.dk eller kontakte vores databeskyttelseskoordinator på tlf. 30 47 01 92.

Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage fra din henvendelse.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, og dine indsendte informationer ikke stemmer overens med dem vi har på dig, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv yderligere, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede.

Ønsker du ikke fremadrettet at blive kontaktet af Børns Vilkår i markedsføringsøjemed, kan du blive tilføjet vores ingen-kontaktliste (stopliste). Det er den eneste måde vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig igen.

Klage til tilsynsmyndighed
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnummer og e-mail. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klageadgang og finde kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Begrænsninger i rettighederne
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til Børns Vilkår. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.


Behandlingssikkerhed
Vi passer godt på de personoplysninger, vi indsamler om dig. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere og frivillige, som har et arbejdsbetinget behov for at få adgang til oplysningerne.

Vi behandler kun personoplysninger om dig som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

I Børns Vilkår har vi implementeret tekniske- og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte alle de oplysninger, vi behandler.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores organisation, og som er med til at beskytte dine personoplysninger mod tab og uberettiget adgang.

Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter de interne retningslinjer og procedurer, vi har implementeret for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger, og som vores medarbejdere og frivillige skal efterleve. Vi uddanner vores medarbejdere og frivillige i passende omfang, og vi opdaterer løbende vores interne retningslinjer og procedurer for at opretholde en passende sikkerhed.

Vores behandlingssikkerhed sikres desuden ved at indgå databehandleraftaler med samarbejdspartnere og leverandører, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. Vi sørger løbende for tilsyn med databehandlernes efterlevelse af sikkerheden, og vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personoplysninger hos databehandleren.

Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning.

Opdatering af denne privatlivspolitik
Børns Vilkår er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger. Vi gennemgår derfor jævnligt denne privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.bornetelefonen.dk.

Privatlivspolitikken er senest opdateret 20. august 2020

Udvidet beskrivelse af Børns Vilkårs persondatapolitik.

SMS

Send SMS til BørneTelefonen på nummer 116111.

Ring

Ring til BørneTelefonen på nummer 116111.

Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat