Lav en klage over mobning

Hvis du har sagt til en voksen på skolen, at du bliver mobbet, og de ikke har gjort noget for at hjælpe dig, så kan du klage.

 • Du kan klage til en af de voksne, der arbejder på skolen. Du må selv vælge, hvem du klager til. Det kan både være din lærer, en pædagog eller en anden voksen.
 • Det er vigtigt, at du beskriver tydeligt, hvad du klager over. Du kan klage ved at sige det, eller ved at skrive det i et brev. Fx ved at udfylde det her: Klageskema
 • Skemaet kan du aflevere eller sende til en lærer eller en på kontoret på din skole. Hvis du synes, det er svært at finde ud af, så er det helt ok at bede om hjælp.

Hvis skolen er Enig

 • Hvis skolen er enig i din klage, skal skolen lave en plan for, hvad de vil gøre ved det. Det kan f.eks. være at lave en ny plan for, hvordan de vil stoppe mobningen eller at lave en antimobbestrategi.
 • Hvis du er enig i beslutningen og planen for, hvordan mobningen skal løses, bliver det sat i gang.
 • Hvis du er uenig/utilfreds med planen, kan du bede skolen om at sende klagen videre til Klageinstans mod Mobning. De vil herefter vurdere, om skolen har gjort nok i situationen.

Hvis skolen er Delvist enig

 • Hvis skolen giver dig “delvist medhold”, betyder det, at skolen kun er enig i dele af din klage.
 • Hvis du er tilfreds/enig med beslutningen og de ting, som skolen vil gøre, skal skolen sørge for, at det bliver sat i værk.
 • Hvis du er utilfreds/uenig i beslutningen, skal skolen sende klagen videre til Klageinstans mod Mobning. De vil herefter vurdere, om skolen har gjort nok i situationen.

Hvis skolen er Uenig

Hvis skolen ikke giver dig medhold i din klage, skal skolen sende klagen videre til Klageinstans mod Mobning.

De vil herefter vurdere din klage.

Hvis det sker, synes vi, du skal ringe til BørneTelefonen på 116111. Så hjælper vi dig med det.

Når du har klaget:

 • Du kan altid fortryde at du har klaget. F.eks. hvis skolen hjælper dig til at få stoppet problemet.
 • Hvis du er under 18 år vil dine forældre (eller de som har forældremyndigheden over dig) få at vide, at du har klaget, og de vil løbende blive informeret om, hvad der sker med din klage.
Chat
Chat