PAS – under 18 år

PAS/Ankestyrelsen tilbyder samtalegrupper for adopterede børn og unge. Det kan bidrage med noget helt særligt, da du får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende. Gruppeforløbet varetages af to gruppeledere med særlig adoptionsspecifik viden. Til hvert møde udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som har en start på livet, der minder om din.

Det er en forælder, der skal tilmelde dig ventelisten.

Læse mere her

PAS står for post adoption service.

Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat