Sådan kan du kontakte BørneTelefonen

Diskrimination

Er du blevet dårligt behandlet på grund af alder, religion, handicap, etnisk oprindelse, seksualitet, køn, kønsudtryk, kønsidentitet eller kønskarakteristika, kan der være tale om diskrimination. Det kan fx være på dit arbejde, din uddannelse eller i mødet med myndighederne.

Hvis du er i tvivl om du har været udsat for diskrimination eller har brug for juridisk rådgivning kan du helt gratis kontakte Diskriminationslinjen. Her kan du også få hjælp og støtte til et eventuelt sagsforløb.

Якщо з вами погано поводилися через вік, релігію, інвалідність, расу, етнічне походження, сексуальну орієнтацію, стать, гендерне самовираження, гендерну ідентичність або гендерні характеристики, ви можете бути дискриміновані. Це може статися на роботі, у навчальному закладі або при спілкуванні з органами влади.  

Якщо ви не впевнені, чи зазнали ви дискримінації, або вам потрібна юридична консультація, ви можете звернутися на безкоштовну Лінія дискримінації. Тут ви також можете отримати допомогу та підтримку у можливій справі. 

Jobpatruljen hjælper dig, der er mellem 13-17 år, og som har eller ønsker et fritidsjob. Måske har du brug for at vide, hvor meget du må løfte, når du er på arbejde eller hvor meget, du skal have i løn? Måske er du i tvivl om dine rettigheder, når du har har et fritidsjob?

På hjemmesiden kan du læse om dine rettigheder, finde et fritidsjob og tjekke din løn.

Du kan også ringe til Jobpatruljens hotline og skrive til brevkassen og få svar på dine spørgsmål – se her

Tårnbyhus er et krisecenter for alle LGBT+ personer (over 18 år) i Danmark. Under opholdet bliver du rustet til at håndtere den livskrise, som du befinder dig i. Du vil møde uddannet personale, der både har stor voldsfaglighed og viden om krisereaktioner, men også ved, hvad det vil sige at være en del af LGBT+ miljøet.

 

RED+ Center er et krisecenter for LGBT+ unge med æresrelaterede problematikker. Det er for alle køn i aldersgruppen 16-30 år.

Krisecenteret er et trygt og professionelt opholdssted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. Der gives den nødvendige rådgivning og tryghed i en kortere eller længere periode. Måske er du i tvivl? Så kan læse mere og få en rundtur på opholdsstedet her

Har du akut brug for hjælp kan du ringe til RED+ Centers hotline døgnet rundt – se her

Hvis du har været udsat for en forbrydelse på grund af din race, hudfarve, religion, etnicitet, handicap, seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika kan der være tale om en hadforbrydelse. Du kan anmelde det til politiet og læse flere informationer om hadforbrydelser her

Støtte og rådgivning

Uanset om du vælger at anmelde eller ej, så kan du få støtte og rådgivning døgnet rundt ved at kontakte Lev Uden Vold, Offerrådgivningen eller Børnetelefonen

 

 

 

Sexlinien er Danmarks største informations- og rådgivningsportal for unge om sex, køn og krop. Her kan du læse og se film om fx prævention, følelser, seksualitet, graviditet, abort, onani, seksuelle rettigheder og sexsygdomme. Du kan også få gode råd om fx første gang, seksuelle grænser og samtykke. Eller få hjælp efter krænkelse, overgreb og hatecrime.

Du kan få gratis og anonym rådgivning ved at ringe, chatte eller skrive til brevkassen.

Hvis du har brug for få hurtig eller akut hjælp efter sex – se her

Ring

Ring til bisidningen på nummer 35 55 55 56.

SMS

Send SMS til BørneTelefonen på nummer 116111.

Ring

Ring til BørneTelefonen på nummer 116111.

Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat