Skoleprojekt om vold

Her finder du BørneTelefonens tal over samtaler om fysisk og psykisk vold. Du kan få et overblik over fordelingen af køn og alder eller læse, hvilke rettigheder alle børn har, hvis de oplever vold.

I 2018 var der 1.743 samtaler på BørneTelefonen Der handlede om fysisk vold

Fysisk vold Fordeling af alder

Grafen giver et overblik over, hvor stor en andel samtaler om fysisk vold fyldte hos hver aldersgruppe i 2018. Fysisk vold fyldte størst procentdel i samtalerne med de yngste børn.

Psykisk vold Fordeling af alder

Grafen giver et overblik over, hvor stor en andel samtaler om psykisk vold fyldte hos hver aldersgruppe i 2018. Psykisk vold fyldte næsten lige meget i samtalerne med de yngste og ældste børn.

I 2018 VAR DER 756 SAMTALER PÅ BØRNETELEFONEN Der handlede om Psykisk vold

Fysisk vold Fordeling af køn

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2018, var der flest piger, der havde samtaler om fysisk vold.

Psysisk vold Fordeling af køn

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2018, var der flest piger, der havde samtaler om psykisk vold.

Rettigheder Vold

Vidste du at loven siger, at alle voksne i Danmark har pligt til at hjælpe et barn, der er udsat for vold?

Har du delt andres billeder? Er du kommet til at krænke andre på sociale medier? Se hvad du kan gøre for at gøre det godt igen.

Hvad fortæller børnene?

Når børn ringer ind og har samtaler om vold, er det forskelligt, hvad de oplever. Her er nogle eksempler på, hvad børn blandt andet har fortalt, de har været udsat for.

Skoleprojekt om vold - hvilken type vold bliver børn udsat for
Chat
Chat