Skoleprojekt om vold

I 2017 var der 2.128 samtaler på BørneTelefonen

Der handlede om fysisk vold

Fysisk vold

Fordeling af alder

Af de børn, der havde samtaler på BørneTelefonen i 2017, var det de yngste, der havde flest samtaler om fysisk vold.

Psykisk vold

Fordeling af alder

Af de børn, der havde samtaler på BørneTelefonen i 2017, var der modsat tallet for fysisk vold, lidt flere af de ældre børn, der havde samtaler om psykisk vold.

I 2017 VAR DER 282 SAMTALER PÅ BØRNETELEFONEN

Der handlede om Psykisk vold

Fysisk vold

Fordeling af køn

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2017, var der flest piger, der havde samtaler om vold.

Psysisk vold

Fordeling af køn

I forhold til samtalerne om psykisk vold gælder det samme. Faktisk var andelen af piger i forhold til drenge en smule større under psykisk vold.

Rettigheder Vold

Vidste du at loven siger, at alle voksne i Danmark har pligt til at hjælpe et barn, der er udsat for vold?

Børn har blandt andet

fortalt

Når børn ringer ind og har samtaler om vold, er det forskelligt, hvad de oplever. Her er nogle eksempler på, hvad børn blandt andet har fortalt, de har været udsat for.

Hvem begår oftest

Volden?

Her ses top fire over de personer, der oftest begår volden. Når børn ringer ind til BørneTelefonen og har samtaler om vold, fortæller de oftest, at det er deres far, der begår volden.

Hvordan skriver man et godt Skoleprojekt?