Skoleprojekt om spiseforstyrrelser

I 2017 VAR DER 1.183 SAMTALER PÅ BØRNETELEFONEN

Der handlede om spiseforstyrrelser

HVORDAN VAR FORDELINGEN

AF ALDER?

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2017, var der ikke nogen samtaler om spiseforstyrrelser med børn mellem 6-9 år.

Hvordan var fordelingen

Mellem køn?

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2017, var der flest piger, der havde samtaler om spiseforstyrrelser.

Stem

Dit forhold til din krop...

Hvordan skriver man et godt Skoleprojekt?