Skoleprojekt om selvmordstanker

Her finder du BørneTelefonens tal over samtaler om selvmordstanker. Se grafer over fordelingen af køn og alder eller læs breve fra børn.

I 2019 var der 3.582 samtaler på BørneTelefonen Der handlede om selvmord

Hvordan var fordelingen Mellem køn?

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2019, var der flest piger, der havde samtaler om selvmord.

Hvordan var fordelingen af alder?


Grafen viser fordeling af alder på de børn og unge, der kontaktede BørneTelefonen om selvmordstanker i 2019.

Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat