Skoleprojekt om selvmord

I 2017 var der 2.852 samtaler på BørneTelefonen

Der handlede om selvmord

Hvordan var fordelingen

Mellem køn?

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2017, var der flest piger, der havde samtaler om selvmord.

Hvordan var fordelingen

af alder?


Af de børn, der havde samtaler på BørneTelefonen i 2017, var det de ældste, der havde flest samtaler om selvmord.