Skoleprojekt om selvmordstanker

Her finder du BørneTelefonens tal over samtaler om selvmordstanker. Se grafer over fordelingen af køn og alder eller læs breve fra børn.

I 2018 var der 3.084 samtaler på BørneTelefonen Der handlede om selvmord

Hvordan var fordelingen Mellem køn?

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2018, var der flest piger, der havde samtaler om selvmord.

Hvordan var fordelingen af alder?


Grafen giver et overblik over, hvor stor en andel samtaler om selvmord fyldte hos hver aldersgruppe i 2018. Selvmordstanker fyldte størst procentdel i samtalerne med de ældre børn.

Chat
Chat