Skoleprojekt om mobning

Skal du skrive opgave om mobning? Her finder du BørneTelefonens tal over fordeling af køn, alder, antal samtaler og anden brugbar information om mobning.

I 2018 var der 1.847 samtaler på BørneTelefonen

Der handlede om mobning

Hvordan var fordelingen

mellem køn?

Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2018, var der flest piger, der havde samtaler om mobning.

Hvordan var fordelingen

af alder?

 

Grafen giver et overblik over, hvor stor en andel samtaler om mobning fyldte hos hver aldersgruppe i 2018. Mobning fyldte mest i samtalerne med de yngste børn.

I 2018 var der 250 af samtalerne om mobning, der handlede om

digital mobning

Digital mobning forgår steder som: Facebook, ASKfm, Instagram, Snapchat, YouTube, Musical.ly

Rettigheder Mobning

Vidste du, at du kan klage over mobning?
Og vidste du, at din skole skal have en plan mod mobning?

Stem

HAR DU PRØVET AT BLIVE MOBBET?

Hvordan skriver man et godt Skoleprojekt?