Skoleprojekt om mobning

I 2017 var der 2.104 samtaler på BørneTelefonen

Der handlede om mobning

Hvordan var fordelingen

mellem køn?


Af de samtaler der var på BørneTelefonen i 2017, var der flest piger, der havde samtaler om mobning.

Hvordan var fordelingen

af alder?

 

Af de børn, der havde samtaler på BørneTelefonen i 2017, var det de yngste, der havde flest samtaler om mobning.

14,4% af samtalerne om mobning handlede om

digital mobning.

Digital mobning forgår steder som: Facebook, ASKfm, Instagram, Snapchat, YouTube, Musical.ly

Rettigheder Mobning

Vidste du, at du kan klage over mobning?
Og vidste du, at din skole skal have en plan mod mobning?

Stem

HAR DU PRØVET AT BLIVE MOBBET?

Hvordan skriver man et godt Skoleprojekt?