Quiz: digitale rettigheder

Rettigheder er ting, man har RET til at gøre, eller som man har RET til ikke skal gøres mod én.

Både børn og voksne har rettigheder på nettet, og der findes lovgivninger om det for at beskytte os. Har du styr på dine rettigheder? Test din viden her:

Chat
Chat