Rettigheder mobning

Du har ret til at gå i en skole Hvor ingen bliver mobbet

Du har ret til at gå i en skole, hvor du har det godt, for hvis du er utryg og ked af det, lærer du ikke lige så meget, som når du har det godt.

Derfor står det også i loven, at alle folkeskoler i Danmark skal lave regler for, hvordan man behandler hinanden ordentligt og med respekt. Reglerne bliver kaldt for et ”værdi-regel-sæt”, og din skole skal også have sådan et sæt regler.

Der står også i loven, at skolen skal hjælpe dig, hvis du bliver mobbet. Det betyder at alle folkeskoler skal lave planer for, hvordan de vil hjælpe med at stoppe mobningen. Skolens plan bliver kaldt for en ”anti-mobbe-strategi”. 

Det kan være, at du kan finde din skoles ”værdiregelsæt” og ”anti-mobbe-strategi” på skoleintra eller få det fra kontoret. Skolens plan mod mobning kan fortælle dig, hvem der skal hjælpe dig, hvis du oplever mobning.

Din lærer skal Hjælpe dig

Det kan være meget svært at gøre noget ved mobning alene, og dine lærere skal hjælpe, hvis nogen bliver mobbet.  Så hvis du oplever mobning, skal du allerførst fortælle det til dine lærere.
Hvis din egen lærer ikke hjælper dig, kan du prøve at fortælle det til en anden voksen på skolen. Det kan være, at denne person er bedre til at lytte og gøre noget ved det.

BørneTelefonen har skrevet begyndelsen på et brev, som kan gøre det lidt nemmere for dig at fortælle om dit problem. Prøv at kigge her >>

Du kan gå til Skolelederen

Hvis det ikke hjælper at tale med dine lærere, skal du kontakte skolelederen. Skolelederen er den, der bestemmer over skolen. Han eller hun er chefen og har ansvaret for, at skolen overholder loven om, at børn skal have det godt i skolen – og ikke må blive mobbet.

Du kan også få hjælp fra Skolebestyrelsen og elevrådet

Ud over dine lærer og skolelederen, så er der også en skolebestyrelse og et elevråd på din skole. Både skolebestyrelsen og elevrådet kan tage problemer med mobning op på skolen.

Du kan klage til Kommunens skoleforvaltning

Hvis nu skolelederen ikke gør noget for at stoppe mobning på skolen, så kan du og dine forældre kontakte kommunens skoleforvaltning. Skolelederen er nemlig ansat af kommunen.

Så kan I klage over, at skolelederen ikke gør sit arbejde godt nok.

Når mobning bliver til vold Kan det anmeldes til politiet

Hvis man bliver slået, skubbet, sparket eller udsat for andre fysiske ting, så er der ikke alene tale om mobning, men om vold. Fysisk vold er ulovligt og kan anmeldes til politiet.
I 2010 blev to 15-årige drenge dømt for vold efter at have skubbet en 13-årig dreng ind i en busk flere gange, således at han fik rifter på ryggen og ansigtet. Mens den 13-årige lå i busken, blev han slået og sparket.

I straffeloven står også, at man skal gøre, hvad man kan for at forebygge en forbrydelse. Det vil sige, at hvis man ved, at nogen vil blive udsat for f.eks. vold eller andet, så skal man gøre, hvad man kan for at stoppe det. Det kan f.eks. være at kontakte politiet.

Hvis man ikke gør noget for at stoppe det, så er dette ulovligt, og man kan blive straffet for det.

LAV EN KLAGE OVER Mobning

Hvis du har sagt til en voksen på skolen, at du bliver mobbet, og de ikke har gjort noget for at hjælpe dig, så kan du klage.

Her er et skema, du kan udfylde, hvis du vil klage over mobning. Vi hjælper dig - trin for trin.
Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat