Sådan kan du kontakte BørneTelefonen

Kommune

Et tilbud til dig, der er over 14 år og bor i plejefamilie, på Børne- og Ungehjem (opholdssted eller døgninstitution) eller lige er flyttet for dig selv. Du bliver matchet med en frivillig voksne, som du selv er med til at vælge, og som kan hjælpe og støtte dig – også når du nu eller senere skal til at stå på egne ben.

Det er meget forskelligt, hvad du har brug for at lave med dit match. Nogle kan for eksempel have brug for støtte til praktiske ting som fx flytning, uddannelse eller at lære at lave mad, mens andre gerne vil finde én at dyrke en fælles interesse eller bare hygge med. Du kan også dele bekymringer, omvæltninger og udfordringer med dit match – se mere her 

Hvis du selv, eller andre, du kender, oplever bekymrende forhold på et opholdssted, i en plejefamilie eller i andre botilbud, så kan du give Socialtilsynet besked om det. Måske er du bange eller ked af det? Måske synes du, at noget er helt forkert og har brug for at andre voksne ved det? Måske har du oplevet magtanvendelse?

Du kan være anonym eller delvis anonym, hvis du ønsker det.

Du kan ringe eller skrive – find oplysningerne i et af landets fem Socialtilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Syd

Her finder du din kommune – her finder du kontaktinfo, rådgivning og andre hjælpetilbud. Det er din indgang til hjælp i din kommune.

Alle kommuner tilbyder åben, anonym rådgivning for børn og unge. Du har ret til at være i et hjem, hvor der er tryghed, og til at blive passet godt på. Hvis du er udsat for fx psykisk eller fysisk vold eller anden form for omsorgssvigt eller generelt oplever, at du mistrives, så kan du søge hjælp i din kommune.

Du kan kontakte din kommunen og fortælle om din situation og spørge, hvordan du kan få hjælp. Du kan være anonym, men hvis du ønsker, at kommunen skal hjælpe dig, skal du på et tidspunkt fortælle dem, hvem du er.

Hvis du ringer op til kommunen kan du for eksempel sige: “Hej, jeg er et barn, som har det svært derhjemme. Jeg vil gerne tale med en, som arbejder med børn.”

Har du brug for hjælp til at finde det rigtige telefonnummer, kan du ringe til BørneTelefonen på 116 111. Så hjælper vi dig. Vi kan også hjælpe dig med at komme i kontakt med kommunen og tale med dig om, hvilken voksen i dit netværk, der ville kunne hjælpe dig.

Hvis din kommune eller din skole ikke gør nok for at hjælpe dig eller hvis, der er taget en beslutning, som du er ked af og uenig i, så kan du klage til Ombudsmandens Børnekontor

Du kan også klage, hvis oplever at blive behandlet dårligt af din plejefamilie eller på dit opholdssted.

Du kan klage ved at ringe og tale med en rådgiver. Du kan også sende en mail eller udfylde et klageskema. På hjemmesiden kan du se film og læse mere om dine muligheder for at klage – se her

Hvis du skal til møde i kommunen, Familieretshuset eller Kriminalitetsnævnet, kan en socialrådgiver fra Børns Vilkår/Børnetelefonen (bisidder) tage med og hjælpe dig med at blive hørt. En bisidder fra Børnetelefonen kender loven og dine rettigheder.

Det er gratis at få en bisidder. Du kan læse mere her.

Kontakt

Telefon: 116111

Her kan du klage over kommunens beslutning om dig, hvis du er fyldt 10 år.

Du kan fx klage over kommunens beslutning om anbringelse, ungestøtte, ændring af anbringelsessted eller støtte til funktionsnedsættelse. Før du klager til Ankestyrelsen, skal du have klaget til din kommune. Når du har klaget til kommunen, og du stadig ikke er enig i deres beslutning, så kan du klage til Ankestyrelsen.

Hvis din klage handler om anbringelse uden samtykke, skal du ikke klage til kommunen først, men klage direkte til Ankestyrelsen.

Du kan ringe eller skrive direkte til Ankestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller udfylde en kontaktformular.

På hjemmesiden kan du læse mere + se små videofilm om Ankestyrelsen og dine muligheder for at klage.

Du kan få hjælp af din advokat til at klage til Ankestyrelsen, hvis du er 10 år eller derover og anbragt uden samtykke.

Voksne kan også klage for dig og hjælpe dig med at klage. På BørneTelefonen kan du fx få en bisidder, som kan hjælpe dig med din sag i kommunen og med at bliver hørt – se her

Kontakt

Telefon: 33 41 12 00

https://ast.dk

Ring

Ring til bisidningen på nummer 35 55 55 56.

SMS

Send SMS til BørneTelefonen på nummer 116111.

Ring

Ring til BørneTelefonen på nummer 116111.

Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat