Sådan kan du kontakte BørneTelefonen

Adopteret

PAS/Ankestyrelsen tilbyder samtalegrupper for adopterede børn og unge. Det kan bidrage med noget helt særligt, da du får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende. Gruppeforløbet varetages af to gruppeledere med særlig adoptionsspecifik viden. Til hvert møde udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som har en start på livet, der minder om din.

Det er en forælder, der skal tilmelde dig ventelisten.

Læse mere her

PAS står for post adoption service.

PAS/Ankestyrelsen tilbyder rådgivning til dig, der er adopteret voksen. Der er også tilbud om deltagelse i gruppeforløb. Begge tilbud varetages af fagpersoner med særlig adoptionsspecifik viden.

Rådgivningen er målrettet voksne adopterede med adoptionsrelaterede udfordringer. I et gruppeforløb udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som også er adopterede. Der vil også blive arbejdet med forskellige relevante temaer undervejs.

Læs mere om begge tilbud her

PAS står for post adoption service.

SMS

Send SMS til BørneTelefonen på nummer 116111.

Ring

Ring til BørneTelefonen på nummer 116111.

Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat