Gode råd til jul og skilsmisse

Få et råd

Synes du julen er svær?

Hvis du bekymrer dig om, hvordan julen bliver.
Så tjek rådende ud her: 

Tal med nogen andre end din familie

Måske det kan være svært at tale med sine forældre om julen, fordi de måske er en del af problemet.

Hvis du har det sådan, så er det vigtigt, at du får talt med nogle andre om det. Det kunne fx være en anden fra din familie, en pædagog, en lærer eller en af dine forældres venner.

Du kan også altid kontakte BørneTelefonen

Eller Børnenes skilsmissetelefon