Brev

Ret til selv at bestemme over mine penge

Læs hele brevet
Svar fra

Børnetelefonen

Kære du!
Tak for dit brev!
Du skriver, at dine forældre tilbageholder dine penge og du vil gerne vide hvad dine rettigheder er over de penge, som du har tjent.

Det er helt korrekt, at når du er over 15 år, så har du råderet over de penge, som du selv tjener ved et arbejde. Det står i værgemålsloven. Det vil sige, at de penge, som du tjener er dine penge.
Jeg bliver nysgerrig på, hvad grunden er til de tilbageholder dine penge? Kan det være for at hjælpe dig med at styre pengene? Er det fordi du på et tidspunkt har prøvet at bruge for mange penge på én gang? Eller bruger dine forældre pengene?

Dine forældre har forsørgerpligt over dig til du bliver 18 år. Det vil sige, at de økonomisk skal sørge for dig. Det betyder dog ikke, at de i forbindelse med deres opdragelse af dig, ikke kan bede dig om at betale for nogle ting selv. Eller at de kan have en holdning til, hvad du har brug for at købe. Men bare at tage dine penge fra dig, som du har tjent, det må de ikke.

Hvis dine forældre er bekymrede for, om du vil bruge dine penge fornuftigt, kan du måske vise dem det ved at lave et budget? Altså skrive ned helt konkret, hvad du ønsker dig og hvad det koster. På den måde kan de se, at der er en plan og at pengene ikke bare bliver "klattet væk".
Nu er du jo 16 år og der er derfor ikke så længe til at du selv skal være ansvarlig for din økonomi. Det kan derfor også være at du kan foreslå dine forældre, at du får en "prøveperiode" hvor du selv har alle dine penge. I den periode kan du f.eks. gemme kvitteringerne på de ting du køber. På den måde har du mulighed for at vise dem om du har brugt pengene ansvarligt og godt selv kan styre det. Jeg håber mit svar kunne hjælpe og at du finder en god løsning med dine forældre. Du er altid velkommen til at skrive igen eller ringe til BørneTelefonen på tlf. 116 111.Mange hilsner BørneTelefonen

Svar fra andre

Børn

Jeg er dog kun 12 år men jeg synes at alle skal have ret til at bruge deres penge som de vil…

hejsa- jeg har været inde og læse her, fordi mine forældre har snakket om at det kunne de gøre, men det mente jeg bestemt ikke de kunne. Jeg var inde og undersøge en masse paragraffer. Og der er skrevet således i Værgemålsloven:
Kapitel 1
Værgemål for børn og unge
Umyndige under 18 år
§ 1. Børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige. Unge under 18 år, der har indgået ægteskab, er dog mindreårige og dermed umyndige, hvis statsforvaltningen ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat vilkår herom.
Stk. 2. Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt.
Stk. 3. For så vidt ikke andet særlig er bestemt, handler værgerne på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender.

det er mere præcist i stk. 2. vi kan læse at: “Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt.” hvilket altså betyder at du ikke selv har rådighed over din egene (penge) formue indtil du fylder 18, hvis ikke der forkommer andre faktorer for hvorfor man selv skulle må bestemme hvad ens formue går til.

Linket til Værgemålsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2681#K1
(kappitel 1, Stk. 2.)

Jeg står også i samme problem med at mine forældre har taget mine penge jeg er da også kun 13 og de har taget mine konfirmations penge og brugt på garant beviser og min mor siger at det er til en opsparing og jeg må ikke bruge en eneste øre og er meget træt af at jeg ikke må bruge dem