Sådan kan du kontakte BørneTelefonen

Brev

Økonomi ved flytning

Hej.
Jeg vil rigtig gerne flytte hjemmefra da jeg ikke kan med min mor mere. Jeg er 16 år så kan jo ikke få su. Hvad kan jeg få af penge? En veninde siger at min mor og far hver skal betale børnepenge på 1200 til mig om måneden plus de 800 der kommer fra staten hver måned. Altså 3200 kr om måneden selvom de bir sammen. Er det rigtigt?
 
Mvh S….

Pige, 16 år
Svar fra

Børnetelefonen

Kære S

Du skriver, at du gerne vil flytte hjemmefra, da du ikke kan med din mor mere. Og du spørger til din økonomiske situation, hvis du skal ud og bo alene.

Du skriver ikke, om din mor er enig med dig i, at det vil være bedst, hvis du flyttede? Derfor bliver jeg allerførst nødt til at sige, at dine forældre skal give tilladelse til, at du kan flytte hjemmefra, når du er under 18 år.

Det er dog ikke umuligt at flytte hjemmefra – selvom man er under 18 år. Hvis du og dine forældre har det så dårligt sammen, at det vil være bedst for dig at bo et andet sted, så vil jeg råde dig til at kontakte en ungerådgiver i din kommune. Ungerådgiveren kan rådgive dig om de muligheder, som du har for at flytte hjemmefra, når du er under 18 år. Du skal derfor fortælle kommunen, hvordan du har det derhjemme, og hvorfor du ikke ønsker at bo hjemme mere.

Hvis man skal flytte hjemmefra som mindreårig, er det en god idé at have kommunen med indover – også i forhold til hvordan man kan klare det økonomisk. Det kan være, at kommunen sammen med dig og dine forældre kan finde frem til en god løsning. Det kunne også være, at kommunen kan hjælpe din mor og dig til at få det bedre sammen, så du ikke behøvede at flytte hjemmefra "før tid", fordi du ikke kan holde ud at bo der. Du skulle jo helst ikke flygte hjemmefra.

Der er mange ting, som man skal til at finde ud af alene, når man flytter hjemmefra – og 16 år kan være tidligt at stå med ansvaret for sig selv alene. Mange unge, der flytter hjemmefra i den alder, flytter ofte et sted hen, hvor det på den ene side er muligt at bo selvstændigt, men hvor det også er muligt at have kontakt til nogle voksne.
Hvis du og dine forældre er enige om, at du skal flytte hjemmefra, så kan det være, at ungerådgiveren kender til hvilke muligheder, der kunne være for ungdomsboliger, kollegieværelser eller lignende i din kommune - og hvad det vil kræve at komme i betragtning til sådan en bolig som 16 årig.

Dine forældre har dog forsørgelsespligten overfor dig. Det forventes derfor, at de forsørger dig, indtil du bliver 18 år – også selvom du ikke bor hjemme. Du har som udgangspunkt ikke mulighed for anden offentlig forsørgelse, som f.eks. kontanthjælp. Unge under 18 år, som er i gang med en videregående uddannelse, kan dog få SU. Der er ikke nogen steder fastsat et beløb, som forældre skal give til børn, som flytter hjemmefra. Du skal derfor aftale med dine forældre, om de økonomisk vil støtte dig, hvis du flytter hjemmefra. Kommunen har mulighed for at beslutte, at børnefamilieydelsen (også kaldet børnepenge) kan udbetales til dig. Det er 886 kr. om måneden. Det er de penge, som kommer fra staten, som du også nævner.

I nogle tilfælde kan unge også få udbetalt det børnetilskud, som en forælder kan få af kommunen, hvis forælderen er enlig forsørger. Børnebidrag er de penge, som den ene forælder betaler til den anden forælder, hvis forældrene ikke bor sammen. Det er penge, som den forælder, der har barnet boende, får af den anden forælder til barnets forsørgelse. Hvis dine forældre ikke bor sammen, betaler din far måske børnebidrag til din mor? Du kan ikke søge om at få disse penge. Men dine forældre kan aftale, at du skal have dem overført til dig. Det er derfor ikke muligt at fortælle dig helt præcist, hvor mange penge du kan få, hvis du flytter hjemmefra, da det både afhænger af dine forældre, og om kommunen eventuelt vil hjælpe dig på nogen måde.

Jeg håber, I finder frem til en god løsning for dig.

Held og lykke fra BørneTelefonen.

Du kan få en Bisidder fra BørneTelefonen

Hvis du skal til møde i kommunen eller i Familieretshuset, kan en voksen fra BørneTelefonen gå med dig. Det er helt gratis at få en bisidder.

Flytte hjemmefra Andre der hjælper

din kommune – din Indgang

Rådgivning og andre hjælptilbud for børn og unge.
Læs mere

Headspace

Har du brug for at mødes og tale med en voksen anonymt? (12-25 år)
Læs mere

Studenterrådgivningen

Psykologhjælp og andre tilbud til studerende på videregående uddannelse
Læs mere

Ring

Ring til bisidningen på nummer 35 55 55 56.

SMS

Send SMS til BørneTelefonen på nummer 116111.

Ring

Ring til BørneTelefonen på nummer 116111.

Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat