Sådan kan du kontakte BørneTelefonen

Brev

Hader verden, passer ikke ind i den :( #værdiløs

Læs hele brevet
Svar fra

Børnetelefonen

Kære 16-årige,

Tak for dit meget ærlige brev. Et brev, hvor du både deler dine overvejelser over, hvad du skal her efter 10. klasse og meget åbent deler din frustrationer og sårbare følelser omkring det med at blive vurderet “ikke-uddannelses-parat”.

Jeg får en fornemmelse af, at denne giver dig en oplevelse af at være sorteret fra A-holdet og bliver dumpet på en form for B-hold. Den værdiløshed, du føler er hård og du beskriver så fint, hvordan du frygter, at det vil få negativ betydning for dine drømme og dit liv.

Det er så ærgerligt, når noget i vores samfund giver en oplevelse af, at der er et A- og et B-hold. Jeg kan godt forstå, at det virker sådan, men jeg håber jeg også kan vise dig, at det ikke behøver være sådan.

I mit svar her håber jeg at kunne overbevise dig om, at du er noget værd; fx at du er værd at elske. Men også at du har ret til at være her, og at du har ret til at gå efter dine drømme for fremtiden – Også selvom det lige nu føles som om, at andres vurdering bestemmer, hvad du skal.

Du nævner i brevet, at du ikke passer ind i det her skod-samfund, og spørger til, hvorfor nogle folk er bedre end andre. I min optik er alle mennesker det samme værd som mennesker. Ingen er bedre end andre i det perspektiv.

 Vi mennesker er altså på sin vis ligeværdige, forstået som det, at vi er lige meget værd. Men samtidig vil du måske kunne genkende følelsen af, at det er rart også at blive betragtet som noget særligt, forstået som det, at vi også hver især skiller os ud og dermed er forskellige fra hinanden.

En af de måder, vi som mennesker skiller os ud på og som vi i samfundet måske også lægger meget vægt på, er i forhold til det, vi uddanner os til og senere arbejder med. Og som samfund har vi jo brug for, at vi alle er forskellige og kan noget forskelligt.

Vi har helt sikkert brug for læger, som du også fremhæver i dit brev. Men vi har faktisk også brug for tømrer til at bygge vores huse, SOSU-assistenter til at drage omsorg for de gamle i samfundet, og vi har brug for dygtige frisører.

Men selvom vi har brug for, at vi alle er forskellige og arbejder med noget forskelligt, så bliver de forskellige jobs ikke aflønnet på helt lige vis. Og måske har du hørt diskussioner om aflønning, arbejdsvilkår og overenskomster hos dine forældre eller i nyhederne?

Det er i hvert fald diskussioner, der i mange år har fyldt meget i samfundet. For hvad er en retfærdig aflønning og er der nogle jobs, hvor det er rimeligt, at de får mere i løn – fx jobs med høj kompleksitet, et stort ansvarsområde eller grundet stor efterspørgsel på arbejdskraft?

Nogle jobs bliver måske også betragtet som mere værd og derfor aflønnet med højere løn, fordi vi historisk set har anset disse stillinger, som stillinger, der tilhørte eliten og dem, der egentlig havde magt og indflydelse på samfundet.

Det drejer sig bl.a. om læger, men også om mange andre mere boglige uddannelser på universitetet. Det var nemlig kun de få, der førhen kom igennem nåleøjet til gymnasiet og senere universitetet. Det var for dem, der kunne og dem, der havde råd til at tage sådan en uddannelse.

I dag skal I unge heldigvis ikke længere bekymre jer om, om I har råd til at komme på gymnasiet.

Gymnasiet er som udgangspunkt for alle, MEN – for der er et men – det kræver, at man er bogligt stærk. Dvs. at man er god til de forskellige almene fag som dansk, matematik, sprog og naturfag.

I dit brev skriver du ikke, hvordan du har det med skolen og fx den faglige eller boglige del. Men hvis vi laver et tankeeksperiment, hvor vi siger, at skolerne ikke længere skulle vurdere, om I unge i 9. og 10. klasse var uddannelses-parate. Så er spørgsmålet for det første, om du gerne ville på gym ligesom dine venner? Og det næste spørgsmål; ville gym passe til dig og det, du er god til?

Det kan måske være let at få øje på det negative i stemplet “ikke-uddannelses-parat”. Det er således også svært at se det som noget positivt, når det begynder med “ikke” – da det ligesom lidt peger på det, man ikke er.

Omvendt kan man måske også vende det til noget positivt, hvis du bliver beskyttet mod nederlag og måske også kedsomhed, hvis gymnasiets fag, undervisning eller niveau ikke passer til dig. Mon du selv har tænkt det på den måde?

Det såkaldte “stempel” måtte gerne hedde noget andet – det er jeg enig i. Og generelt bør vi i samfundet ikke udelukkende fremhæve gymnasiet som den “rigtige” eller “fornuftige” vej.

Ligesom vi bør hædre de uddannelser og jobs noget mere, hvor det er andre kvalifikationer og kompetencer, der er i fokus end det, vi kalder de akademiske stillinger (dvs. uddannelser på universitet).

Hvad mon du er god til?

For jeg tænker bestemt, at der er noget, hvor du kan vise dit værd, hvis det her med de traditionelle skolefag ikke er der, hvor du shiner. Der er faktisk mange uddannelser, hvor gymnasiet slet ikke er et krav.

Du kan selv gå lidt på opdagelse på siden Hvad kan jeg blive? Der ligger bl.a. en quiz, hvor du ud fra interesser guides ind på forskellige uddannelser. Jeg kan betro dig, at der er mange flere muligheder, end du måske selv tænker – også andre muligheder end frisør, hvis det bare slet ikke er dig.

Det er også muligt at kontakte din UU-vejleder, der er en ungdoms-uddannelses-vejleder og derfor kan hjælpe dig med at finde rundt i junglen af muligheder.

Har du snakket med sådan en vejleder før? Din UU-vejleder vil nemlig også kunne guide dig, hvis du fortsat drømmer om gymnasiet.

For trods vurderingen om ikke at være uddannelses-parat, så kan man godt søge om opstart på gym eller HF.

Det kræver blot, at man så går til en såkaldt optagelsesprøve, hvor man gennem en prøve afholdt på gymnasiet, kan bevise, at man har det faglige niveau, som en gymnasial uddannelse jo nu engang kræver.

Jeg håber i hvert fald, at du gennem dette brev og måske ved at undersøge dine muligheder nærmere for, hvad du skal her efter 10. kl., bedre kan få øje på dit eget værd.

Ellers kan det være dine venner kan fortælle dig det? Eller måske dine lærer eller forældre? For har du talt med dem om fremtiden og hvad de måske kan se af muligheder for dig ift. uddannelse og job?

Ellers er det måske noget du kan overveje; at dele dine bekymringer om fremtiden med dem omkring dig?

Det kan nemlig måske godt føles ensomt at gå rundt med den følelse af at være værdiløs, fordi man bliver erklæret uegnet til det, man måske forestiller sig, er den eneste vej til velstand og det gode liv.

Men dit liv er kun lige ved at tage form. Og livet vil nogle gange tage dig veje, som du ikke selv vidste, var den rette vej for dig. Så måske starter du som frisør, men ender som iværksætter. Eller du sadler om senere i livet og tager en ny uddannelse.

Jeg ønsker dig i hvert fald alt vel. Og jeg håber, at du finder DIN rette vej gennem ungdommen og lander på DIN plads i verden. Verden har nemlig brug for mennesker som dig, der umiddelbare, eftertænksomme og som tør skille sig ud #værdifuld

Kærlig hilsen

BørneTelefonen

Alene og udenfor? Få flere råd om ensomhed

Alle kan føle sig ensomme engang i mellem. Men hvis følelsen fylder meget i dit liv, er det vigtigt, der bliver gjort noget ved det.

Følelsen af ensomhed er aldrig din egen skyld, men der er heldigvis mange ting, du kan gøre selv. Læs mere om hvad ensomhed er, hvordan andre børn oplever det og få en masse råd!

Få endnu flere gode råd om Venner, veninder eller ensomhed

Hvad gør man, hvis man er blevet uvenner med sin BFF? Måske har du en ven, som går igennem en svær periode?

Det kan også være, du ikke har nogen venner eller ikke særlig godt kan lide dem du har? Måske du bliver holdt udenfor eller mobbet? Måske du føler din ensom og alene og ikke føler, du kan være dig selv.

Få svar på spørgsmålene ved at læse gode råd om hvordan du kan løse konflikter med dine venner eller få råd til, hvad du kan gøre, hvis du er forelsket i din ven. Du kan også se videoer og få tips til, hvordan du får nye venner eller du kan læse breve fra andre børn, og se hvilke råd de har fået.

Ring

Ring til bisidningen på nummer 35 55 55 56.

SMS

Send SMS til BørneTelefonen på nummer 116111.

Ring

Ring til BørneTelefonen på nummer 116111.

Chat
Chat
Gruppechat
Gruppechat